Educația Civică pe înțelesul tinerilor
Proiectul "Educația Civică pe înțelesul tinerilor" este un curs de instruire pentru tineri despre principiile bunei guvernări și aplicarea acestora în practică.
Proiectul are scopul de a educa tinerii la nivel local despre principiile bunei guvernări și aplicarea acestora în practică, precum și să promoveze principiile democrației participative în rândul tinerilor.
Descrierea proiectului
Proiectul propus pornește de la premiza că educarea tinerilor este un element cheie pentru dezvoltarea unei societăți democratice în care cetățenii supraveghează activitatea instituțiilor publice și se implică activ în procesul de luare a deciziilor. Pentru aceasta, procesul de formare și educare a tinerilor trebuie să ofere oportunitate de a învăța despre principiile bunei guvernări și aplicarea acestora în comunitatea la nivel local. La momentul actual însă, ofertele educaționale care include subiectul de bună guvernare, sunt limitate la cursul de educație civică predată în școli care are o serie de constrângeri:
1.
Cursul de educație civică se bazează pe principiul de învățare pasivă în care tinerii sunt expuși la informația teoretică prezentată de profesor fără a avea oportunitatea de a vedea cum aceasta este aplicată în practică.
2.
Structura cursului are un accent disproporționat pe funcționarea formală a instituțiilor de stat și oferă puțină informație despre funcționarea altor instituții sociale (mass media, organizații neguvernamentale, instituții din sectorul privat etc.) Astfel, cursul oferă doar o latură a bunei guvernări care descrie cetățenii ca obiect al guvernării nu și ca subiect care poate active să participe și să influențeze procesul de luare a deciziilor.
3.
În cursul de educație civică lipsesc elemente de învățare interactivă și participare pentru a face a face subiectele mai captivante și ușor accesibile.
Echipa de implementare
Anna Efremova
Manager Proiect ASIST
Sanda Sandu
Instructor
Andrei Hîncu
Director , organizația parteneră CCIDOProiectul își propune să ofere un curs de instruire interactiv destinat tinerilor (clasa 10-11) pentru a învăța despre principiile bunei guvernări și aplicarea acestora în comunitățile locale.

Cursul de instruire o sa fie realizat în trei runde, runda 1 în perioada de toamnă 2019, runda 2 și 3 în perioada de primăvară 2020. În fiecare rundă vor fi instruiți câte 30 de participanți. Cursul de instruire e construit pe 3 piloni conceptuali:

1. Prezentări interactive pentru elevii din școli și licee din Raionul Ialoveni (clasa 10-11) despre bună guvernare și cetățenie activă. Prezentările o să fie conduse de instructori societatea civilă și mediul academic și o să fie prima componentă introductivă pentru a iniția tinerii în curs.

2. Vizite de studii la instituții de stat și instituții din societatea civilă (ONG-uri, instituții media, oficiul avocatului poporului, organizații de binefacere etc.)
3. Vizitele de studiu o să ofere reflecte componenta practică a cursului, unde tinerii o să aibă oportunitatea să învețe de la prima sursa cum funcționează instituțiile publice interacțiunea acestora cu societatea civilă.
Curricula
Sanda Sandu
Sanda Sandu
Sanda Sandu
Sanda Sandu
Anna Efremova
Anna Efremova
Anna Efremova
Anna Efremova
Proiectul este structurat în trei runde de instruire. Fiecare rundă include prezentări interactive și 8 vizite de studiu la instituțiile publice și organizații din societatea civilă. La finalul cursului o să fie organizat un hackathon unde participanții vor avea oportunitatea să dezvolte o inițiativă civică aplicând cunoștințele primite la curs.
Ca parte a răspunsului său global la epidemia de coronavirus, Comisia Europeană mobilizează
un pachet de sprijin de urgență pentru Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova
și Ucraina, astfel au fost realocate 140 milioane EURO pentru cele mai imediate nevoi.
În plus, Comisia va redirecționa și utilizarea instrumentelor existente în valoare de până la 700
milioane EURO în toată regiunea pentru a contribui la atenuarea impactului socio-economic al crizei
provocate de coronavirus.
Accesează linkul pentru a afla mai multe detalii despre susținerea Republicii Moldova de către
Uniunea Europeană în lupta cu Coronavirus:
https://bit.ly/3bCf0gK
Implementat de ASIST în parteneriat cu CCIDO
Made on
Tilda